ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ

                        ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

                                                                                                                   


 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

F Κατασκευές Νέων Κτηρίων

F Ανακαινίσεις / Αναπαλαιώσεις
        -    Κατοικίες
        -    Επαγγελματικοί Χώροι

F Ενεργειακές Αναβαθμίσεις
        -    Προγράμματα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ"
        -    Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Καταναλώσεων
        -    Θερμοπροσόψεις / Μονώσεις Ταρατσών
        -    Φωτοβολταϊκά Συστήματα
        -    Ανεμογεννήτριες
        -    Φυσικό Αέριο

F Συντηρήσεις Κτηρίων / Εγκαταστάσεων

F Υπηρεσίες Διαχείρισης Εργων

 

Επιστροφή στην Αρχική Οθόνη